• 1e raadpleging: €50
  • 2e raadpleging: €25
  • Vanaf 3e raadpleging: €15 euro

TARIEVEN


Meerdere personen uit hetzelfde gezin krijgen korting als ze samen op consultatie komen. 

Patiënten met diabetes type 2, die een diabetespas of een zorgcontract hebben ondertekend, kunnen voor 2 raadplegingen per kalenderjaar een terugbetaling krijgen.


De meeste ziekenfondsen voorzien een beperkte terugbetaling. De regels zijn hiervoor bij elk ziekenfonds anders:

  • Christelijke Mutualiteiten: eenmalig 4 x €10
  • Vlaams en Neutraal Ziekenfonds: jaarlijks 5 x €10
  • Liberale Mutualiteit: jaarlijks 6 x €10
  • Onafhankelijk Ziekenfonds: jaarlijks €25 (mits een BMI van >25)
  • Partena: €40 voor 4 consultaties, om de 2 jaar (chronische ziekten zoals obesitas en diabetes krijgen 2-jaarlijks 12 raadplegingen terugbetaald
  • De Voorzorg: jaarlijks 4 x €10